HjortAnders_1423Ett annat Sverige, en annan tid och en annan musik. Hade människor också andra öron? Andra dansfötter? En annan uppfattning om melodier och rytmer? Det måste de ha haft – eftersom de lyssnade på och dansade till dåtidens spelmän, vilka hade andra uppfattningar om toner och takter än de som idag spelar svenska folklåtar på fiol. Som när Hjort Anders Olsson (1865-1952) från Bingsjö i en trådinspelning från 1951 framför låtar efter sin läromästare Pekkos Per (1808-1877). Hans toner kräver fler streck i notsystemet, tonerna skyndar på och stannar upp, melodin finns där men framträder långsamt, lite i taget. Och känn rytmen: ojämn men ändå taktfast. Hur ska den här polskan dansas? Så grovt att det blir grant men aldrig grant för att smeka lyssnarens öron. Hjort Anders var en mästare bland spelmän, ja, en konstnär, som spelade sin förebild, historien och sig själv. Andra CD:n i boxen innehåller även egna låtar och på den tredje spelar Blank Anders, en spelman från nästa generation.

Bengt Eriksson

Veckans CD

Två legendariska spelmän i unika ljudinspelningar och på film

Musiker: Hjort Anders, Johan Olsson och Ole Hjorth, Blank Anders och Blank Alfred
Skivmärke: Vax Records

I boxen, som dokumenterar Hjort Anders och Blank Anders, finns tre CD samt även en DVD med två filmer om/med respektive spelman. Inspelningarna med Hjort Anders gjordes i konstnären Bror Hjorths ateljé av sonen Ole Hjorth, också blivande fiolspelman. Inspelningarna med Blank Anders kommer från Svenskt Visarkiv. De tre CD-skivorna kan höras på Spotify.

På YouTube kan man se och höra en kortfilm som presenterar Hjort Anders Olsson.
Se och hör också Ole Hjorth – i en inspelning från Folklore Centrum i Stockholm 2011 – spela på en fiol som han ”ärvt” efter Hjort Anders. Även detta på YouTube.