Seko trappar upp kampen mot de osäkra anställningarna vid Veolia Öresundståg dramatiskt. Den varslade strejken inom pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet hotar att lamslå huvudstaden.

Enligt presstjänsten vid Stockholms läns landsting reser 299 000 personer med pendeltågen till och från Stockholm en vanlig vardag. Kring midsommar måste den siffran visserligen avrundas nedåt, men den ger ändå en uppfattning om hur kraftigt Seko utökar sina stridsåtgärder. Öresundståg, där Seko har strejkat hittills, har omkring 75 000 dagliga resenärer.

Alla som arbetar på pendeltågen – förare, tågvärdar och spärrvakter – tas ut i strejk klockan 03 den 20 juni. Det betyder att trafiken stannar helt. Samma sak gäller Veolia Transports Krösatåg i Småland, där 142 Sekomedlemmar går i strejk.

Seko har också bett övriga LO-förbund om sympatiåtgärder. Ett första varsel om sympatiåtgärder lades av Elektrikerna i dag, tisdag, och Seko väntar sig stöd från fler förbund senare under veckan.

– Vi kan inte tigande se på när våra kamrater sägs upp från fasta anställningar för att gå över till otrygga timanställningar, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko med ansvar för spårtrafikavtalet, som lämnade över Sekos varsel till Almega vid 15-tiden i dag, tisdag.

– Våra medlemmar vid Stockholmståg, som sköter pendeltågstrafiken i Stockholm, har uttryckt en stark vilja att försvara sina kamrater vid Veolia. Nästa år ska deras egen trafik upphandlas. Om Veolia lyckas med sitt uppsåt att ersätta tillsvidareanställningar med timanställningar, vad hindrar då att samma sak drabbar de anställda i Stockholmstrafiken?

Sekos klubbar på pendeltågen i Stockholm har redan tidigare i år bildat en grupp för att förbereda sig för den kommande upphandlingen. ”Det får inte bli som med Veolia i Skåne, eller ett nytt Citypendeln”, skrev pendelklubbens ordförande Olof Fryklöf till sina medlemmar i april, med hänvisning till det kaos som drabbade Stockholm då det oprövade företaget Citypendeln vann den första upphandlingen efter SJ:s monopol, och orsakade kaos i pendeltågstrafiken vid det mardrömslika övertagandet år 2000.

Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld är förvånad över dagens varsel.

– Vi och Seko har i dag träffat medlarna för första gången sedan strejken började. Almega har talat med medlarna tre gånger i dag och ska ha fortsatta kontakter i kväll. Att i det läget gå ut med en upptrappning är magstarkt.

– Situationen är  märklig. Vi och Seko har samma mål: färre visstidsanställningar, fler tillsvidareanställningar. Men vi kommer aldrig till en diskussion om medlen. Det gör mig förtvivlad.

Mikael Danielsson, affärsområdeschef vid Veolia Transport, säger på företagets hemsida att han är förvånad över att Seko så snabbt förkastade ”ett seriöst och genomarbetat förslag” från Veolia och Almega. Enligt Mikael Danielsson innebar arbetsgivarnas förslag att antalet deltider minskas till förmån för heltider, och antalet timanställda till förmån för tillsvidareanställda.

– Deras förslag var sidor med delvis nya, mycket långtgående krav på försämringar, säger P-O Fällman. Vi skulle till exempel förlora rätten till sammanhängande semester i juni, juli och augusti, och i stället få ta sommarsemester i maj eller september. Det var helt oacceptabelt.

Seko slåss nu för två huvudkrav. I den lokala konflikten kräver facket ett tak för användandet av timanställningar vid Öresundståg på 40 000 arbetstimmar per år. I det centrala avtalet för branschen vill Seko se en bestämmelse om att timanställningar efter ett år ska övergå i tillsvidareanställningar.