En kvinna blev inte kallad till anställningsintervju med motiveringen att hon var överkvalificerad för de utlysta tjänsterna på Läkemedelverket. Nu medger myndigheten att kvinnan utsatts för diskriminering och hon får 75 000 kronor för kränkningen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ingått en förlikning med Läkemedelsverket för den 57-åriga kvinnan. Trots mycket goda meriter som motsvarade kraven i annonsen blev hon inte kallad till anställningsintervju.

Våren 2013 sökte kvinnan, som är född i Iran, fyra utlysta tjänster som handläggare vid Läkemedelsverket. Några månader senare fick hon beskedet att hon inte var aktuell för någon av tjänsterna. Enligt myndigheten berodde det på att kvinnan var överkvalificerad.

Läkemedelsverket hade i platsannonsen angivit som krav att sökande skulle ha farmaceutisk eller annan naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Verket skrev också i annonsen att sökande med erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustrin skulle meriteras.

Men till intervjun kallades enbart yngre sökande med svenskklingande namn som var klart mindre meriterade. Därmed har kvinnan utsatts för diskriminering på grund av sin ålder och etnicitet, slår DO fast.