Klubbordförandena på ABB ger sitt stöd åt Seko i konflikten med Veolia. De fackliga företrädarna kommer både från IF Metall och Pappers.

– Vi känner en rädsla för att kollektivavtalen ska tappa i värde. Viktigt att hålla i dem. Nästa gång kan det vara någon annan som råkar illa ut, säger Dennis Bäckman, ordförande för Pappers på ABB-ägda pappersbruket i Figeholm.

Det var ett möte med LO-klubbarnas ordförande inom ABB som i förra veckan antog ett stöduttalande. Ordförandena representerar bortåt 15 klubbar och över 4 000 kollektivanställda inom ABB.

Dennis Bäckman säger att uttalandet nu ska spridas och att klubbordförandena ska försöka få fler att ställa sig bakom stöduttalandet.

– Frågan är väldigt viktig, Vi kommer fortsätta att följa den. I slutet på veckan fortsätter vi som är fackordförande inom ABB att diskutera det här, säger Dennis Bäckman.