Almega väntar på Seko. Seko väntar på Almega. Sedan söndagskvällen har parterna inte haft kontakt med varandra.

– Nu funderar vi på vad vårt nästa steg blir utifrån nejet som vi fick under söndagen, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare hos Seko.

En av sakerna som diskuteras är att eventuellt utvidga den pågående strejken.

– Vi för bland annat den typen av diskussion, men vi kan ju också ligga kvar och låta det pågå som förut. Några beslut om vad vi gör är ännu inte fattade, säger Karlsson.

Det ”förfinade” motförslag som Almega lämnade till Seko i går var en besvikelse, enligt Karlsson.

– Det fanns inget i det dokumentet som tillmötesgick våra krav. Efter sju timmars väntan fick vi en lista som innehöll nya krav på långtgående försämringar och förändringar av bland annat det centrala avtalet.

Hur är läget mellan parterna just nu?

– Med tanke på hur konflikten utvecklats finns det risk för en långvarig strejk, vilket jag beklagar.

Samtliga 14 LO-förbund står bakom Sekos strejk för tryggare anställningar inom spårtrafiken, enligt ett beslut från LO:s styrelse. Almegas och Veolias ”kompromisslösa inställning” hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, skriver LO i ett pressmeddelande.

Enligt fackorganisationen måste villkoren på arbetsmarknaden bli bättre och de otrygga anställningarna behöver stoppas.

Almegas chefsförhandlare Beata Hammarskiöld saknar en saklig diskussion om deras förslag till Seko.

– Var något i förslaget halvbra, jättedåligt eller okej? Vi vet ju inget om deras inställning till de olika delarna, därför kan vi inte komma med något nytt förslag, säger hon.

Almega säger sig vilja ha tillsvidareanställda, men kräver fortsatt att det finns ett villkor i avtalet.

– Vi gick med på att omvandla visstidsanställda till tillsvidareanställning efter ett år. Men då måste vi hitta ett sätt som gör det möjligt att använda de här människorna när de får en tillsvidareanställning, säger Hammarskiöld.

– Det blir ju bara en ond cirkel, vi måste ta in andra timanställda när inte de tillsvidareanställda kan användas i schemat. Det är det vi vill få till en diskussion om.

Beata Hammarskiöld tror att medling är den enda vägen ut ur konflikten.

– Jag upplever att det blivit en väldigt låst situation. Seko har framfört krav som de inte vill diskutera, därför blir det ju ingen riktig förhandling. Då är nog medling och en hyggligt sammanvävd kompromiss den enda lösningen.