Att sluta röka med hjälp av en sms-tjänst kan vara mer lyckat än att försöka fimpa cigaretten på mer traditionellt sätt.Det visar en amerikansk studie där drygt 500 rökare ingått.

En del av gruppen tilldelades olika självhjälpsmaterial med syfte att hjälpa rökare att sluta, medan en annan fick ta del av ett sms-program i mobilen.

Programmet skickar ut olika råd och påminnelser till deltagarna, som kan skicka meddelande om att de vill ha mer hjälp om röksuget skulle bli akut. Då svarar programmet med ytterligare tips eller så skickar det ut ett spel som kan avleda tankarna.

Efter ett halvår kunde forskarna se att 11 procent av de som använt sms-tjänsten lyckats sluta, jämfört med 5 procent i kontrollgruppen. Studien publiceras i American Journal of Preventive Medicine.