På många håll i landet råder allvarlig brist på vårdpersonal inför sommaren. Det visar en rapport från Vårdförbundet, som anser att patientsäkerheten är hotad och att personalen slits ut.

SinevaRibeiro– Det är värre i år. Vi ser redan i dag att man stänger ner avdelningar och att föräldrar blir hänvisade till andra sjukhus för att bli förlösta. Vi ser också att hemsjukvården har svårt att klara sitt uppdrag, vilket innebär att äldre multisjuka skickas till akuten – där de inte ska vara, säger Sineva Ribeiro.

Hon känner stor oro för hur Vårdförbundets medlemmar ska orka med sommaren. På många håll erbjuds exempelvis bonuslön för den som flyttar sin semester.

– Det innebär att våra medlemmar kommer att vara väldigt trötta efter sommaren, och de ska orka även i höst. Vi ser att sjukskrivningstalen bland våra professioner har ökat de senaste åren och också fortsätter att öka.

18 av förbundets 21 avdelningar uppger att bristen på sjuksköterskor är stor, och i vartannat landsting kan det bli allvarlig brist på barnmorskor. Läget uppges också vara ansträngt i många av landets 290 kommuner.

Konsekvenserna kan bli färre vårdplatser, stängda avdelningar och att personal utan erfarenhet eller rätt kompetens tas in för att täcka behoven.

”Både kommuner och landsting tar in sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation. Vi ser det som oansvarigt”, säger ordförande Sineva Ribeiro.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala råder allvarlig brist på barnmorskor inför sommaren. Kvinnor som snart ska föda förbereds på att de kan behöva åka någon annanstans när det är dags.

– Vi kommer inte att kunna bedriva den förlossningsvård som vi brukar ha och vi kommer att behöva hänvisa mammor till bland annat Gävle och Stockholm. Det kommer att bli en mycket besvärlig situation under sommaren, säger Inger Thorén, HR-direktör på Akademiska sjukhuset.

Att Uppsala i våras blev av med omkring 35 barnmorskor som slutade för att de inte var nöjda med bland annat lönen gör läget särskilt svårt just i år. Extra ersättning erbjuds nu till de som tar fler arbetspass och det ordinarie löneläget har setts över, enligt Inger Thorén.

Men sjukhuset har inte lyckats råda bot på den akuta personalbristen:

– Det går inte att få tag på barnmorskor att hyra in. Det är en nationell brist.