Unga berättar i Handels youtube­filmer om sin otrygga tillvaro: Elin har 15 sekunder på sig att svara på sms om jobb samma dag, Ayad sover med mobiltelefonen för att inte missa jobbsamtalen, Filip har fyra deltidsjobb och Ricky längtar efter en trygg anställning för att kunna börja sitt liv och flytta hemifrån.

Unga berättar i Handels youtube­filmer om sin otrygga tillvaro: Elin har 15 sekunder på sig att svara på sms om jobb samma dag, Ayad sover med mobiltelefonen för att inte missa jobbsamtalen, Filip har fyra deltidsjobb och Ricky längtar efter en trygg anställning för att kunna börja sitt liv och flytta hemifrån.

Det är dags att sätta stopp för missbruket av otrygga anställningar och avskaffa allmän visstid, skriver Handels ungdomssekreterare.

I två veckor har vi uppmärksammat unga handelsanställdas berättelser om egna erfarenheter av otrygga jobb. Det har handlat om Elin som bara har 15 sekunder på sig att svara på sms för att få jobba samma dag, som går upp tidigt varje morgon för att hinna duscha och göra sig klar före klockan sju för att kunna sitta beredd med telefonen om det plingar till med erbjudande om ett jobbpass.

Det har handlat om Ayad som sov med mobiltelefonen för att snabbt kunna svara om arbetsgivaren ringde med erbjudande om att komma och jobba. Det har handlat om Oscar, som äntligen fått en tillsvidareanställning, men som bara har 20 garanterade timmar på anställningskontraktet och som därför får sätta sin förhoppning till att någon av kollegorna är borta så att han kan få jobba några extra timmar för att få privatekonomin att gå ihop och det har handlat om My, som inte heller har något heltidskontrakt, och som därför känner sig tvungen att ta alla extra timmar som erbjuds, vilket gör det svårt att planera privatliv och fritid.

Det har handlat om Filip som har fyra deltidsjobb och som har svårt att få ihop sina arbetsscheman med varandra och därför måste jobba två pass på rad, från tidig morgon till sen kväll. Och sist men inte minst har det handlat om Ricky som längtar efter en trygg anställning för att kunna starta sitt liv och flytta hemifrån, och som vittnar om hur osäkert det känns med att inte ha en tillsvidareanställning – han känner att han inte vågar ”lägga näsan i blöt och fråga om rättigheter och skyldigheter” på jobbet.

Dessa berättelser från verkligheten har fått stor spridning i sociala medier, många har delat berättelserna vidare  – Elin, Ayad, Oscar, My, Filip och Ricky är bara några av alla de unga som på olika sätt har ett otryggt jobb. Det är många som känner igen sig i deras berättelser. I dag har majoriteten av alla unga arbetare en visstidsanställning. Nära 80 procent av de tidsbegränsat anställda är anställda på den allra osäkraste anställningsformen, allmän visstid, som till och med kan vara från dag till dag; där man som Elin och Ayad tvingas sitta hemma och vänta på att telefonen ringer – eller sms:et kommer – om att komma in och jobba.

Elin och de andra unga handelsanställda vittnar i sina berättelser om hur de otrygga anställningarna också leder till otrygghet i vardagslivet: 

Med en kort tidsbegränsad anställning är det svårt att få hyreskontrakt och omöjligt att få banklån för att kunna köpa en egen bostad. Med enbart några få garanterade timmar på kontraktet, eller utan några garanterade timmar alls, är det helt omöjligt att veta hur mycket man kommer att tjäna från månad till månad. Och efter-som man alltid måste vara tillgänglig för att kunna ta extra timmar är det svårt att planera sitt privatliv.

De otrygga anställningarna är inte heller bara ett ungdomsproblem. Allt fler är otryggt anställda allt längre. Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal är medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting hela 35 år. Och enligt en undersökning vi gjort bland våra egna medlemmar skapar de otrygga anställningarna också stress och ohälsa bland den tillsvidareanställda personalen: det är mycket vanligare att ofta komma hem utmattad efter jobbet om man arbetar på en arbetsplats med mycket tillfällig bemanning. 

I det filmklipp där My, en ung handelsanställd, får berätta om sina erfarenheter av otrygga jobb frågar hon sig ”Ska det verkligen vara så här att jobba?”.

Vi tycker att unga förtjänar bättre och att något måste göras åt de allt otryggare arbetsvillkoren. Det är därför som Handels kräver att politikerna sätter stopp för missbruket av otrygga anställningar och avskaffar allmän visstidsanställning. 

• Vi kräver att alla tidsbegränsade anställningar ska motiveras – om behovet av arbetskraft inte är tillfälligt ska heller inte anställningen vara det – så att fasta jobb inte slentrianmässigt kan bytas ut till otrygga anställningar. 

• Vi kräver också att man skärper reglerna för den anställdes rätt till fler timmar och att lagen stärks så att det inte går att hyra in personal från bemanningsföretag för att täcka permanenta behov av personal, samt förhindra att man kringgår anställningsskyddet genom att säga upp sin personal och sedan ta in bemanningsanställda.

Vi vill se en arbetsmarknad med trygga jobb. Normen ska vara tillsvidareanställning och heltid en rättighet.

 

Carlstedt2Daniel Carlstedt

ungdomssekreterare, Handelsanställdas förbund