På våren 2011 blev fas 3 ett inarbetat varumärke. Folk i gemen hade kanske inte alla namn på åtgärder i huvudet, men efter några veckors storm i medierna hade de lärt sig att i fas 3 kan folk få måla om stolar i samma färg – gång på gång.

Fas 3-stormen i medierna följdes av fas 3-stoppet i riksdagen.

Nästa fas blev att regeringen döpte om åtgärden på hösten 2011. Fas 3 blev sysselsättningsfasen i höstbudgeten, även om det fortfarande stod fas 3 litet här och där.

– Något direktiv från departementet eller någon särskild skrivelse om namnbytet har inte förekommit, snarare en överenskommelse internt att använda det mer beskrivande namnet, berättar Fredrik Möller, pressekreterare på Arbetsförmedlingen.

Han syftar på att fas 3 ska innehålla ”varaktig, samhällsnyttig sysselsättning” enligt förordningen.

Men det är svårt att ändra på ett inarbetat varumärke. Namnbytet har inte slagit igenom utanför regeringen och myndigheterna. Den politiska oppositionen talar fortfarande om fas 3.

Språkförbistringen blev riktig tydlig när Stefan Löfven hoppade på Fredrik Reinfeldt om fas 3 ”den mest själlösa arbetsmarknadspolitiska åtgärd vi någonsin har sett” i Agenda tidigt i våras.

– Det finns inget som heter det längre, replikerade statsministern.

Det är en sanning med modifikation. Fas 3 ingår i jobb- och utvecklingsgarantin. Den som är lagd åt det formella hållet kan alltid hänvisa till regeringens förordning.

Där heter åtgärden fas 3.

– Någon ändring av förordningen har inte skett men som vi aviserade i höstbudgeten arbetar vi med en regelöversyn som även omfattar förordning 2007:414 om jobb- och utvecklingsgarantin, skriver Linda Norberg, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern, i ett e-brev.