Det är Alliansens politik som har banat väg för Sverigedemokraterna, skriver två debattörer. När människor ställs mot varandra skapas en vi-och-dom-kultur. Ta ställning!

Reinfeldts politik göder rasismen i Sverige.

Sverigedemokraterna kan tacka vår statsminister och Alliansen för att de kom in i riksdagen och nu vidare in i EU-parlamentet.

Varför växer nationalist-, rasist- och nazistpartier? Svaret är väldigt enkelt:

Det är för att man medvetet vill splittra och slå sönder utsatta grupper. I dag har många grupper det väldigt svårt, som sjuka, utförsäkrade, arbetslösa, fas 3-deltagare, funktionshindrade, fattigpensionärer, sjukpensionärer, hemlösa och ensamstående föräldrar. Det vill säga, alla vi som på ett eller annat sätt befinner oss i segregeringen, den nydanade fattigdomen och utanförskapet.

Den rådande politiken, där man ställt dessa grupper allt mer utanför samhället, har varit den direkta orsaken till SD:s och andra nationalistiska partiers stora uppgång.

Reinfeldt säger sig själv motarbeta rasismen, men han inser inte att hans egen politik är en stark bidragande orsak till den gryende och groende rasismen, på grund av att man ställer grupper mot varandra och att de enda som är med i samhället är de som har fördelen att ha jobb, vara friska, sakna funktionshinder etcetera. Bristen på ett bra socialt trygghetssystem och arbete åt alla splittrar vårt samhälle!

Sjukförsäkringssystemet fungerar inte längre. Arbetslösa går i dag utan arbete i flera år. De yngre har jättesvårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket gör att den ungdom som inte har teoretisk läggning slås ut på ett mycket tidigt stadium. Långtidsarbetslösa hamnar i meningslösa projekt som fas 3, där du har skyldigheter, men få eller inga rättigheter alls. Funktionshindrade blir utan LSS-stöd (lagen om stöd och service till handikappade) och ledsagning.

Ju mindre välfärd det finns i ett land, desto mer ökar rasismen. Det är, enligt rasisternas sätt att se det, bättre med europeiska invandrare än utomeuropeiska och det är skillnad på att vara rik och att vara fattig. Det har skapats en vi-och-dom-kultur. Klassamhället är tillbaka med enorma klyftor mellan dem som har och dem som inget har.

Vid manifestationer mot rasism kommer det flera tusen, och det är jättebra, men aktionerna i sig är fruktlösa för de gör inget åt symptomen utan blir ett slag i luften.

Folkstormen mot social försämring den 17–18 juni är en aktion som agerar mot sjukdomssymptomen, mot rasismen. Det är en landsomfattande folkrörelse som lyfter fram alla utsatta grupper, det är en protest mot den rådande politiken och mot de rödgrönas tystnad. Protest mot politikers prat och mot att det inte finns politik som motverkar rasismen och utanförskapet och verkar för jobben och tryggheten. En politik där alla i samhället är med och bidrar efter förmåga till vårt gemensamma samhälle.

Är du verkligen mot rasismen, börja då visa att du inte tolererar symptomen, utan vill att alla får vara med genom att få ett jobb, bra trygghet vid sjukdom och funktionshinder, bra och snabb rehabilitering, utbildning för alla – även icke teoretiker – etc. Motverkar vi utanförskapet så motverkar vi rasismen – ganska enkelt.

Låt inte rasismen få mer fäste i vårt samhälle genom att fortsätta cementera den. Aktioner mot rasism är bra så länge det är för jobben och ett samhälle där alla får vara med och bidra!

Annkatrin Persson och Therese Rajaniemi