Martin Klepke webbledartopp

Nyligen presenterade Eurostat årets siffror över risken att ”hamna i fattigdom eller socialt utanförskap” i EU:s länder.

I Sverige är risken fortsatt låg.

Men i en intressant studie har den holländske ­kolumnisten Merijn Knibbe, tidigare anställd på Nederländernas motsvarighet till Statistiska centralbyrån, använt Euro­stats siffror för att jämföra hur risken har förändrats sedan finanskrisen.

Här hamnar Sverige betydligt högre upp, eller närmare bestämt på elfte plats bland de 25 länder som studeras. Större riskökning för fattigdom återfinner vi bara i krisländer som Grekland, Lettland, Litauen, Spanien, Italien och liknande länder, medan alla de länder vi vanligtvis vill jämföra oss med har haft en lägre ökning av risken att bli fattig.

Här återfinns till exempel Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Anders Borgs ord om att vi med allianspolitik har klarat krisen bra har alltså en mörkare baksida. Alliansens politik har gjort att risken för fattigdom ökat mer i Sverige än i alla andra jämförbara länder.

Att Sverige fortfarande ligger bra till när det gäller den faktiska risken att bli fattig har vi decennier av välfärdspolitik att tacka för. Men det är dagens utveckling som visar den sittande regeringens ambitioner.