Arbetsförmedlingen har slutat att rapportera hur många som deltar i fas 3 utan att få ett öre i ersättning. Orsaken är att det inte går att lita på siffrorna.

– Vi är inte tillfreds med att redovisa uppgifter som vi tycker är missvisande, säger Rickard Wihlmér, rapportansvarig på Arbetsförmedlingens enhet för ekonomistyrning.

Var åttonde fas 3-deltagare fick ingen ersättning i februari. Därmed var 4 323 inskrivna hänvisade till att söka socialbidrag. Det var den sista siffran som Arbetsförmedlingen rapporterade till regeringen.

– Det är jättesvårt att säga hur stor felmarginalen är. Förmodligen räknar vi för lågt, anser Rickard Wihlmér.

Åtgärder utan ersättning är ett nytt grepp i arbetsmarknadspolitiken. De som inte var med i a-kassan när de skrevs in i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 drabbas. De får ingen ersättning alls i fas 3. Det har regeringen bestämt.

Många fler i jobb- och utvecklingsgarantin är hänvisade till socialbidrag. De får så låg ersättning att de hamnar under existensminimum. Förra året minskade den genomsnittliga ersättningen från 8 700 till 8 400 kronor i månaden per deltagare i fas 1 och 2.

I fas 3 fick deltagarna i snitt ut 11 600 kronor förra året. Det högre beloppet beror sannolikt på att fler där är med i a-kassan. Många blev arbetslösa före massavhoppen 2007.

Arbetsförmedlingen räknar ut vilken ersättning de arbetslösa ska få. Försäkringskassan betalar ut pengarna, men Arbetsförmedlingen får inte veta vilka fas 3-deltagare som inte får några pengar.

Regeringen har bestämt att det är Arbetsförmedlingen, inte Försäkringskassan, som ska rapportera.

– Vi måste få uppgifter från Försäkringskassan om vi ska kunna redovisa rättvisande. Vi för en dialog med regeringen om problemet. Vi vill att förordningen ändras så att Försäkringskassan kan ge oss statistiken, säger Rickard Wihlmér.

Fas 3 startade 2009. Sedan dess har Arbetsförmedlingen redovisat siffrorna varje månad. De bygger på intern statistik om deltagare som inte är med i a-kassan. Men det är inte riktigt samma som antalet deltagare som inte får ersättning.

– Vi har slutat redovisa siffrorna. Det här försöker vi driva till sin spets. Under en längre tid har vi redovisat närmevärden. Det har vi talat om för arbetsmarknadsdepartementet, säger Rickard Wihlmér.
Myndigheten för fortfarande statistik internt. I april var 4 216 inskrivna i fas 3 utan ersättning.

 

Läs också:

Bidragen till anordnare utreds

1,4 miljarder betalades ut i bidrag till fas 3-anordnare förra året. Nu, fem år efter fas 3-starten, utreder Arbetsförmedlingen om anordnar­bidragen kan strida mot EU:s statsstödsregler.

I så fall kan bolagen bli återbetal­ningsskyldiga.

Privata företag är störst i fas 3-branschen. 43 procent av de inskrivna finns på privata företag, som ofta redovisar stora vinster. Jobbfabriken, som sannolikt är störst, redovisade nio miljoner i vinst 2012 och sex miljoner 2011.