Socialdemokraterna och LO har tagit fram en gemensam strategi för att stärka yrkesutbildningen.

Förslagen, som presenteras på Dagens Nyheters debattsida, innebär bland annat att branscherna ska forma yrkesprogrammen och att alla yrkeselever på gymnasiet ska få minst 15 veckors praktik. S och LO vill även utveckla yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) med minst 10 000 platser och införa permanenta yrkeshögskoleutbildningar. Utbildning av fler yrkeslärare är ytterligare en åtgärd som lanseras.

Enligt S och LO är strategin ”ett viktigt steg för att fler ska kunna jobba på framtidens arbetsmarknad”.

”Genom att avskaffa de ineffektiva och kostsamma skattenedsättningar som regeringen infört kan vi finansiera omfattande jobbsatsningar”, skriver bland andra LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och S utbildningspolitiske talesperson Ibrahim Baylan i artikeln.