Allvarligt sjuka ska inte längre löpa betydande risk att dö inom fem år för att få behålla samma nivå på sjukpenningen.

Efter rapporteringen om sjuka som upplevt att de krävts på dödsdatum ändras nu formuleringen.

Det är Socialstyrelsen som justerar skrivningen i ett av de kriterier för allvarlig sjukdom som används när Försäkringskassan bedömer sjukskrivning. Den sjuka ska inte längre löpa ”betydande risk för död inom fem år”, utan i stället ”betydande risk för mycket kraftig försämring inom fem år”.

Under våren vållade den tidigare formuleringen debatt sedan flera cancersjuka vittnat i medier om att Försäkringskassan velat veta när de ska dö för att de inte skulle få sin sjukpenning sänkt.

– Formuleringen har orsakat missförstånd och onödig oro hos dem som är svårt sjuka. Att diskutera död med personer som befinner sig i en redan utsatt livssituation har blivit för laddat, säger Göran Modin, nationell försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.

Han framhåller att Försäkringskassan aldrig har begärt något intyg av sjukskrivna om hur länge de förväntades leva.

– Däremot har det uppstått problem i dialogen kring när en person ska betraktas som allvarligt sjuk. Det är viktigt att personer förstår på vilka grunder vi fattar våra beslut och då måste vi kunna hänvisa till kriterierna, säger Göran Modin.

Den som bedöms som allvarligt sjuk enligt Socialstyrelsens kriterier slipper få sin ersättning sänkt från 80 till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten efter ett år, och undantas också från kravet om att söka jobb på hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

Men att formuleringen ändras innebär inte att fler kommer att betraktas som allvarligt sjuka, enligt Försäkringskassan.

– Vi tror inte att det kommer att göra någon skillnad i praktiken. Det femte kriteriet åberopas dessutom väldigt sällan, säger Göran Modin.