SCB

Socialdemokraterna är störst bland LO-medlemmarna med Vänsterpartiet på andra plats. Sverigedemokraterna kommer först på fjärde plats.

Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning.

Moderaterna tappar mest bland LO-folket. Partiet minskar med 3,5 procentenheter till 9,4 procent mellan november 2013 och maj 2014. Sverigedemokraterna backar från 10,2 till 8,5 procent.

– SD tappar hela tiden. LO-folket har bidragit till det. Vi pratar om att SD är ett rasistiskt parti. Därmed inte sagt att alla SD-väljare är rasister. Många män är arga och besvikna över utvecklingen i Sverige. Vi säger åt dem att inte rösta på SD om de vill ha en ny inriktning på politiken, säger LO förste vice ordförande Tobias Baudin och fortsätter:

– I nio fall av tio stöttar SD alliansen. De har röstat nej till mer arbetslivsforskning, nej till mer arbetsmiljöarbete och nyligen nej till avdragsrätt för fackföreningsavgiften. SD är ett arbetarfientligt parti. Det vi berättat om i några månader och det ska vi fortsätta att göra.

Vänsterpartiet ökar mest från 8,6 till 10,6 procent. Socialdemokraterna är störst med 56,6 procent (+0,2) bland LO-väljarna.

Inställningen till Sverigedemokraterna skiljer sig dramatiskt mellan LO-kvinnor och LO-män. 2,7 procent av LO-kvinnorna sympatiserar med SD jämfört med 13,7 procent av LO-männen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är större bland kvinnor än män.