Arbetslösheten i EU fortsätter sjunka. I april var den 10,4 procent. Men återhämtningen sker långsamt.

Siffrorna är fortfarande dystra, men de senaste månaderna har trenden i EU varit en långsamt sjunkande arbetslöshet.

I dag, tisdag, kom Eurostat med siffrorna för arbetslösheten i april. Då uppgick den till 10,4 procent EU-länderna. Det är 0,1 procentenhet lägre än föregående månad och 0,5 procentenheter lägre än vad den var i april förra året.

Österrike är fortfarande det land där arbetslösheten är lägst, 4,9 procent. Och strax efter kommer Tyskland med 5,2 procent.

Högst är den i Grekland och Spanien, 26,5 respektive 25,1 procent.

Enligt Eurostats uppskattning är 25,5 miljoner arbetslösa i EU.

Arbetslösheten i euroområdet låg i april på 11,7 procent, vilket är 0,1 procentenhet lägre än i mars.

Arbetslöshet land för land

Arbetslösheten i april 2014 , angivet i procent

• Grekland 26,5*

Spanien 25,1

• Italien 12,6

• Frankrike 10,4

• Finland 8,5

• Sverige 8,2

• Storbritannien 6,6*

• Danmark 6,5

• Tyskland 5,2

• Österrike 4,9

*Siffrorna för Grekland och Storbritannien avser februari månad.

Källa: Eurostat