60 personer varslas om uppsägning från vapenfabriken Nammo Vanäsverken i Karlsborg, skriver lokala medier. I dag arbetar 170 personer på fabriken.

I höstas blev 50 personer uppsagda och nu minskar personalstyrkan ytterligare. Vanäsverken tillverkar finkalibrig ammunition för militärt bruk och ägs till hälften av vardera norska och finska staten.

Förhandlingarna beräknas vara klara i augusti.