Bötesbeloppet blev 400 000 kronor för företaget Farson AB, vars anställd var nära att strypas till döds på jobbet. Att det handlar om ett litet företag spelar ingen roll, konstaterar hovrätten som prövat fallet.

I februari 2010 skadades en anställd på företaget Farson AB i Hultsfred i en maskin som tillverkar träpallar. Mannens jackärm fastnade i ett oskyddat kedjedrev och jackan drogs åt runt halsen så hårt att mannen blev medvetslös och var nära att strypas till döds. Maskinen stannade dock av det ökade trycket och mannen kunde skäras loss och räddas.

Arbetsmiljöverkets inspektion på olycksplatsen visade att det fanns brister i företags arbetsmiljöarbete. Det hade inte gjorts regelbundna riskbedömningar och det saknades skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete. Maskinen där olyckan skedde saknade också skyddsanordningar.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom vållande av kroppsskada och krävde 600 000 kronor i företagsbot. Även Kalmar tingsrätt ansåg att arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar, men fastställde företagsboten till 400 000 kronor.

De ansvariga på företaget var dock inte nöjda med domen. De tyckte inte att de var skyldiga till olyckan, och även om de varit det, tyckte de att bötesbeloppet var för högt.

Arbetsgivaren överklagade därför domen och krävde att bötesbeloppet skulle jämkas för att det handlade om ett litet företag med bara sex eller sju anställda och för att den skadade själv varit medskyldig till olyckan. Han hade felaktigt låtit delar av maskinen vara i gång när han utfört den riskfyllda arbetsuppgiften.

Göta hovrätt, som nu avgjort fallet, gick dock helt på tingsrättens linje. Domstolen ansåg inte att den skadade varit medvållande, utan att det faktum att han haft maskinen delvis i gång snarare visade på bristerna i arbetsmiljöarbetet och säkerhetsinformationen på arbetsplatsen.

Att det rör sig om ett litet företag ska inte heller påverka företagsbotens storlek, konstaterar domstolen, som därför fastställer tingsrättens dom.