Höjd pensionsålder innebär inte bara ökade intäkter för samhället. Det leder också till ökade kostnader för sjukvård.

Det är slutsatsen i en ny rapport. Rapporten har undersökt hur det gick för yrkesofficerare som erbjöds tjänstepension från 55 års ålder i stället för avtalet 60 år.

– Om resultaten för officerare kan generaliseras till befolkningen i stort, kan en senarelagd pensionsålder tänkas öka kostnaderna för hälso- och sjukvård, säger Daniel Hallberg, en av författarna.

1992 års försvarsbeslut innebar stora nedskärningar. Bland annat skulle 1 500 yrkesofficerare bort. De hade starkare anställningsskydd än andra på arbetsmarknaden och erbjöds full pension från 55.

Forskarna har följt hur det gick för dem sedan. Resultaten visar bland annat att risken för att dö före 70 års ålder var 26 procent lägre bland officerare som erbjöds förtida pension än bland officerare som inte fick erbjudandet.

– Vi bedömer att effekterna är stora. Kanske beror effekten på en minskad exponering för risker i arbetsmiljön eller minskad stress. Vi ser framför allt en minskad risk att dö i hjärtinfarkt. Det kan vara ett tecken på minskad stress, säger Daniel Hallberg i ett pressmeddelande.

Rapporten publiceras av IFAU och ISF, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Inspektionen för socialförsäkringen.