Varken företaget eller den arbetsmiljöansvariga döms för arbetsolyckan där en 17-åring drunknade när en skogsmaskin gick genom isen utan för Idre. Tingsrätten friar arbetsgivaren från ansvar.

Den 4 januari 2012 arbetade en 19-årig anställd på skogsbolaget Flötningen Skog med att trampa upp en vinterväg utanför Idre med hjälp av en skogsmaskin. Med sig i förarhytten hade han en 17-årig praktikant.

Männen kom ifrån spåret och hamnade på en tjärn där skogsmaskinen gick genom isen. Hela förarhytten vattenfylldes och medan 19-åringen lyckades ta sig ut och få hjälp, blev 17-åringen kvar och drunknade.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren var ansvarig för olyckan. Utredningen konstaterade att vägens dragning inte varit utmärkt med käppar eller liknande och att skogsmaskinens GPS saknade kartor över området. Den 19-årige föraren saknade dessutom erfarenhet av att trampa vinterväg, och arbetet utfördes i snöfall och mörker vilket gjorde sikten dålig, står det i åtalet.

Om arbetsgivaren gjort riskbedömningar av arbetet och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder hade olyckan aldrig behövt inträffa, enligt åklagaren. Han ansåg att arbetsgivaren av oaktsamhet vållat 17-åringens död och utsatt 19-åringen för livsfara, och yrkade att företaget skulle betala en företagsbot på två miljoner kronor.

Mora tingsrätt hade dock en annan uppfattning. I domen som meddelades i fredags tillbakavisar domstolen åklagarens påståenden om att olyckan skulle ha kunnat undvikas om arbetsgivaren fullgjort sitt arbetsmiljöansvar.

Fotografier från olycksplatsen visade att det gick att se spåren som skogsmaskinen redan trampat upp, och som föraren skulle följa även på tillbakavägen. Enligt domstolen är det oklart varför föraren kommit ifrån spåren och kört ut på isen. Vittnesuppgifterna ger inte stöd för att siktförhållandena var särskilt dåliga, och domstolen kommer fram till att föraren sannolikt hade kört fel även om vägen varit utmärkt och om han hade haft en karta över området. Arbetsgivaren frias därför från ansvar.