Seko vill bestämma hur många deltids- och visstidsanställda vi får ha. Står de fast vid det kravet går konflikten inte att lösa, säger Mikael Danielsson, chef vid Veolia Öresundståg.

I vintras varslade Veolia ett stort antal heltidsanställda om uppsägning. I stället erbjuds många av dem återanställning på deltid.

– Det är naturligtvis inte populärt, säger Mikael Danielsson, affärsområdeschef vid Veolia Öresundståg.

– Men med det kollektivavtal vi ärvde från den tidigare entreprenören går det inte att använda personalens arbetstid fullt ut. I två och ett halvt år har vi förgäves försökt förändra avtalet. Vi kan inte fortsätta betala våra anställda full lön utan att få ut full arbetstid.

Mikael Danielsson pekar på två huvudproblem. Det ena är att alla anställda är garanterade sammanhängande ledighet varannan lördag–söndag. Mycket vore vunnet om två dagars sammanhängande ledighet även fick förläggas på andra dagar, exempelvis fredag–lördag eller söndag–måndag. Det andra problemet är regeln att den anställda ska få sluta senast klockan 19 dag före fridag.

I stället för att riva upp de här reglerna har Seko föreslagit frivilliga morgon-, kvälls- och helggrupper och flexibla arbetstider för de ”reserver” som rycker in vid sjukdom, vård av sjuka barn och liknande. Och Mikael Danielsson håller med om att facket här har uppträtt kreativt och konstruktivt.

– Både Seko och vi försöker hitta sätt att få ut mesta möjliga arbetstid av de anställda. Vi har samma grundsyn.

– Problemet är att Seko vill bestämma hur stor del av personalen som får vara deltids- och visstidsanställd. Där är låsningen. Bemanningen är en arbetsgivarfråga.

På fredag återupptas förhandlingen om tvisten vid Veolia Öresundståg på central nivå.

– Men står Seko fast kravet att andelen visstids- och deltidsanställda inte får överstiga en viss nivå hittar vi ingen lösning på fredag.

 

Läs också:

Parterna långt isär – tågstrejk sannolik

Så här slår tågstrejken