Sekos klubb vid Veolia Öresundståg har i dag, onsdag, fått ett nytt förslag till bemanning från arbetsgivaren. Det ser inte ut att minska motsättningarna.

På måndag kan de 76 000 dagliga resenärerna på Öresundståg få svårt att ta sig till jobbet. Seko har varslat om strejk, formellt för sitt krav på ett fackligt veto i det centrala avtalet mot användningen av deltids- och visstidsanställningar.

I praktiken handlar konflikten om att tågoperatören Veolia har sagt upp 250 anställda vid Veolia Öresundståg, och vill ersätta dem med ett antal deltids- och timanställda. Dels är personalstyrkan helt enkelt för stor, dels gör stelbenta arbetstidsregler i det lokala kollektivavtalet att heltidsanställda bara kan arbeta under 75 procent av sin arbetstid, hävdar Veolia.

Seko har inte accepterat Veolias problembeskrivning. Men i slutet av april gick facket ändå Veolia till mötes med ett förslag om frivilliga grupper av anställda som av någon anledning vill arbeta mycket på helger, kvällar eller morgnar. Sådana grupper skulle göra det lättare att använda personalstyrkan flexibelt och har fungerat väl vid SJ bland annat, hävdar Seko.

I måndags lade Seko fram ännu ett förslag för att underlätta en bemanning som bygger på fasta heltidstjänster. Den reserv av personal som redan finns för att täcka upp för sjukdom, vård av sjukt barn och liknande (den kallas ”skubben” på järnvägsspråk) ska få användas friare än hittills.

– Vi är redo att tillåta att de anställda i reserven jobbar upp till 70 timmar på en vecka, säger Jens Kvist Christensen, ordförande i Sekoklubben på Veolia Öresundståg.

Jens Kvist Christensen möter under onsdagen sina medlemmar för att förankra det här förslaget.

– Långt ifrån alla jublar över det, men kollegorna har förståelse för att vi försöker hitta en lösning.

Med de här förslagen anser Seko att behovet av deltids- och timanställningar blir minimalt – och väntar sig att Veolia går med på att begränsa sådana  anställningar.

Men i stället för att nappa på förslagen ställde Veolia in en planerad förhandling i går, tisdag. Till Sekotidningen sa Mikael Danielsson, affärsområdeschef vid Veolia Öresundståg, att företaget behövde tid för att sätta sig in i fackets förslag.

I dag har Sekoklubben fått ett nytt förhandlingsförslag från företaget. Jens Kvist Christensen vill inte kommentera det, men tillägger:

– Jag tror att det blir konflikt på måndag. Det är det enda vi och Veolia är överens om.

Enligt Sekoklubbens bild har Veolia en mycket större buffert av timanställda och andra än exempelvis SJ.

– Det finns något grundläggande fel i hur Veolia planerar verksamheten, säger Jens Kvist Christensen. Det är där problemet ligger, inte i kollektivavtalet.

Arbetet har sökt Mikael Danielsson och Almegas förhandlare Beata Hammarskiöld för en kommentar.

Leif Ohlsson, en av de två medlarna i konflikten, vill inte berätta om medlarnas arbete, utöver att försöken att hitta en lösning fortsätter över helgen.