Det räcker inte med ekonomisk tillväxt. Det behövs hållbara jobb också, är en av slutsatserna i rapporten World of work 2014 om det globala arbetsmarknadsläget från FN-organet ILO.

Raymond Torres är chef över organisationens forskningsavdelning.

raymondtorres– Förr trodde man att avregleringar och satsningar på utbildning automatiskt ledde till utveckling, men nu vet vi att det inte är så, säger han.

Malaysia var på 1960-talet ett av världens fattigaste länder som präglades av en jordbruksekonomi. Landet byggde sedan själva upp en exportsektor och jobbade för att utjämna inkomstskillnaderna, och nu är Malaysias ekonomi välutvecklad.

– Vad som behövs är arbeten med bra villkor. Det är det som gör att fattiga människor får det bättre

Enligt ILO-rapporten finns flera positiva trender för den som blickar framåt på den globala arbetsmarknaden. Andelen fattiga i världen fortsätter att minska och medelklassen öka. Och det är en trend som FN-organet ILO spår ska hålla i sig de kommande åren.

Samtidigt pekar även rapporten på att världens arbetsmarknad utvecklas på olika sätt i olika regioner. I många länder i Latinamerika och Asien minskar de sociala skillnaderna medan utvecklingen i Europa är tvärtom, där ökar ojämlikheten.

Oron på finansmarknaden kommer att leda till att fattigdomen inte kommer att minska lika snabbt som tidigare.

Dessutom lever fortfarande många i extrem fattigdom. I utvecklingsländerna är det 839 miljoner människor som tjänar mindre än 2 dollar (cirka 13 kronor) om dagen och ungdomsarbetslösheten i världen är ett växande problem.

Skyddet för många arbetare är dåligt. Cirka 1,5 miljarder arbetare saknar försäkringar och anställningsavtal och står utanför sociala trygghetssystem.

Den globala arbetslösheten steg förra året med 4 miljoner och uppgick då till 199 miljoner eller 6 procent. Den ekonomiska utvecklingen tacklade av något förra året och uppgick till 3,2 procent. Skillnaderna mellan olika delar av världen är dock stor. Högst är tillväxten i Asien.

Enligt ILO:s prognos så kommer de flesta nya jobb – 90 procent – som skapas i världen mellan 2014 och 2019 att skapas i utvecklingsländer i södra Afrika samt i Indien.