Sverige måste göra mer för att stoppa människohandel, anser Europarådet. Personer som tvingas in i arbete pekas ut som en bortglömd grupp.

Mellan 2009 och 2013 har 223 förmodade offer för människohandel identifierats i Sverige, enligt rapporten från rådets expertgrupp mot människohandel (Greta). Jämfört med andra länder i Europa är Sverige bra på att hantera den här brottsligheten, säger Andrew Cutting, presstalesman vid Europarådet.

– Samtidigt är det svårt att gradera länderna på en skala. Från vissa länder kommer det många offer och i andra länder passerar de på väg till målet. Sverige tenderar att vara en slutdestination där många offer hamnar.

Cutting betonar att det kan finnas ett stort mörkertal med människor som utnyttjas utan att de upptäcks.

De flesta offer kommer från EU-länder, främst Bulgarien och Rumänien. Majoriteten har utnyttjats för sexuella syften och Sverige får beröm för sitt arbete mot prostitution. Men många förs också hit som arbetskraft och Europarådet är kritiskt till att det saknas kunskaper och handlingskraft i Sverige om den icke-sexuella människohandeln där människor tvingas arbeta, tigga eller begå brott under slavliknande förhållanden. Offren i de fallen är ofta män — och de upptäcks sällan.

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot människohandel, håller helt med om att Sverige ligger efter.

– Absolut. Fenomenet är relativt nytt för oss. Vi har inte jobbat med det här så länge, men är medvetna om problemen, säger han.

Enligt Cederlöf är det ett snårigt område, med en glidande skala från folk med dåliga arbetsvillkor till regelrätt människohandel. Både fackförbund och polis måste bli bättre, anser han.

– Problemet är att det finns en efterfrågan. Det finns de som är beredda att anställa folk till löner långt under vad som är rimligt, och man accepterar att de här personerna bor under hemska omständigheter.

Sverige får också kritik för att ha utvisat människor som tagit sig hit illegalt.

Europarådet anser dessutom att antalet fällande domar är alldeles för lågt och uppmanar Sverige att utbilda domare, åklagare och annan personal inom rättsväsendet för att kunna identifiera människohandel och se till att utredningarna går fortare.

Konventionen mot människohandel

• På tisdagen publicerades den första rapporten som granskar hur Sverige följer Europarådets konvention mot människohandel.

• I Sverige togs konventionen i bruk i september 2010.

• Europarådet är ett mellanstatligt samarbete, men — till skillnad från Europeiska rådet — inte ett EU-organ.

Källa: Europarådets expertgrupp mot mänsklig trafficking (Greta).