Jämfört med förra EU-valet minskar LO-medlemmarnas stöd för Socialdemokraterna (S). 41 procent av fackets medlemmar stödde partiet.

LO:s mål inför riksdagsvalet är att 60 procent av medlemmarna ska rösta på S, men i EU-valet minskar stödet för partiet. Enlig SVT:s vallokalsundersökning (Valu) röstade 41 procent av LO-medlemmarna på S, vilket är fyra procentenheter lägre än i EU-valet 2009.

– Sådana här undersökningar ska tas med en stor nypa salt. Siffrorna i Valu är väldigt osäkra, kommenterar Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

– Det är väldigt tydligt vilken politik LO-medlemmarna vill ha om man lägger samman stödet för Socialdemokraterna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger han.

Enligt Valu är dessa tre partier störst bland LO-medlemmarna. Tillsammans får de 69 procent (S 41 procent, V 14 procent och MP 13 procent av LO-väljarnas röster).

På fjärde plats kommer SD som stöds av 10 procent av LO-medlemmarna.

Socialdemokraterna är även det största partiet bland TCO-medlemmarna. Enligt Valu röstade 25 procent av tjänstemännen på S.

Bland Sacos medlemmar är MP det största partiet. 29 procent av akademikerna röstade på dem.

Är det inte alarmerande att 41 procent röstat på S i EU-valet när ert mål är 60 procent i riksdagsvalet?

– Nej det tycker jag inte. Det går inte att jämföra en vallokalsundersökning i EU-valet med ett riksdagsval. De flesta medlemmarna röstar på Socialdemokraterna. Enligt Valu röstar endast tre procent på Moderaterna. Det visar vilket som är det riktiga arbetarpartiet, säger Tobias Baudin.

lomedlemmarnasroster
Källa: Valu

Valu

SVT:s valundersökning (Valu) görs i samarbete mellan SVT, Göteborgs universitet och KTH. 8 268 väljare vid 95 vallokaler och 40 förtida röstningslokaler har svarat på enkäten om hur de hade röstat i EU-valet.

Siffrorna i undersökningen kan komma att skilja sig från den slutgiltiga valresultatet.

Källa: SVT