Diskrimineringsombudsmannen (DO) ger arbetsgivare och ombudsmän eller andra fackliga företrädare nya utbildningar i jämställda löner och diskrimineringslagen i arbetslivet.

Det rör sig om två grundkurser, heldagsutbildningar, som går vid olika tillfällen mellan september och december i år. Det finns även en fortsättningskurs för dem som har ansvar för att leda arbetet.

DO rekommenderar att man går samtliga alla kurser efter varandra i den ordning som kurserna planerats.

Tid och plats för kurserna och mer information om varje kurs hittar du på DO:s hemsida.

Lönekartläggning är ett effektivt sätt för att hitta osakliga löneskillnader på en arbetsplats. I kursen Jämställda löner – steg för steg går DO igenom hur arbetsgivare och fack kan göra en lönekartläggning, analysera resultatet och ta fram en handlingsplan för jämställda löner.

Jämställdhetsanalys av löner – steg för steg heter också DO:s handledning för hur man gör en lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner enligt diskrimineringslagen. Även handledningen kan du ladda ner på DO:s hemsida.

Handledningen är uppdaterad enligt de nya reglerna om jämställdhetsplaner i diskrimineringslagen sedan om började gälla 1 januari 2009. Den riktar sig både till arbetsgivare och fack och beskriver hur parterna kan samverka i arbetet för jämställda löner.

Deltagarna i kursen om diskrimineringslagen i arbetslivet lär sig bland annat att känna igen och upptäcka den diskriminering och de trakasserier som kan förekomma på en arbetsplats.