Ny i förbundsstyrelsen: Elin Gustafsson Fagerlind. Foto: Anna Fredriksson

Ny i förbundsstyrelsen: Elin Gustafsson Fagerlind. Foto: Anna Fredriksson

 

När Elektrikerna valde förbundsstyrelse och nya stadgar blev Elin Gustafsson Fagerlind första kvinnan i förbundsstyrelsen. Någonsin.

Hon var åtta på Arbetets lista över 100 fackliga kvinnor på väg uppåt och framåt. I dag valdes hon till andre suppleant i förbundsstyrelsen på Elektrikernas förbundsmöte. Elin Gustafsson Fagerlind är 25 år, aktiv i El-ettan och första kvinnan någonsin i förbundsstyrelsen.

– Det är jättespännande. Även om jag inte kommer att gå så mycket på möten i början som andre suppleant får jag alla handlingar och hänger med.

Bara en procent av Elektrikernas medlemmar är kvinnor, ungefär 270 stycken. Att få in fler kvinnor i yrket är en av de frågor Elin vill jobba med.

–Många kvinnor tänker på elektriker som ett mansyrke, att det är tungt. Men det finns hjälpmedel. Och det är väldigt mycket bättre betalt än många typiska kvinnoyrken.

Själv bestämde hon sig på tekniken i 7:an för att det var elektriker hon ville bli.

–Vi fick testa att koppla och jag tyckte det var roligt.

I dag är hon installationselektriker vid nybyggen av lägenheter. Att visa att det finns tjejer i branschen är viktigt tycker hon, på hennes arbetsplats finns tre tjejer. Ett sätt att göra det är att vara ute i skolor och träffa ungdomar. Och här tycker Elin Gustafsson Fagerlind att förbundsmötet fattade sitt viktigaste beslut i dag. Från första juli finns en ungdomsansvarig centralt för att stötta arbetet som i praktiken måste drivas ute i kretsarna.

– I Stockholm har vi varit ute i nästan alla 30 skolorna som har elprogram i år, berättar Elin.

Det blev Joel Larsson som fick uppdraget som ungdomsansvarig.

Val av styrelse och ändring av stadgar var de tyngsta frågorna under måndagen. Ett förslag som debatterades och där det fanns motförslag mot förbundsstyrelsen, var att låta förhandlingschefen ingå i styrelsen. Ronny Wenngren, som är vald till uppdraget i dag, och också valdes om senare på eftermiddagen, säger till Arbetet:

ronnywenngren– Om man väljs av ett förbundsmöte, då ska man också ingå i styrelsen. Visst handlar det om inflytande men också om ansvar.

Per-Ola Nilsson, ett av ombuden, ville inte att förändringen skulle gå igenom.

– Vi har valt förhandlingschefen till att företräda oss, inte till att sitta i styrelsen. Vi ska behålla demokratin, sa han och hänvisade till att bara en av tolv remissinstanser sagt ja till förslaget.

Toppstyre, centralisering och ”inte så långt från diktatur” sas det i debatten, med en vänlig ton och där alla betonade att principen inte hade något med den nuvarande innehavaren av uppdraget att göra.

akepersson– Vi har landets bästa avtal och det är vi stolta över, sa förbundsrevisorn Åke Persson till Arbetet på fikarasten.

Beslutet blev efter votering precis som förbundsstyrelsen ville: Från första juli ingår förhandlingschefen i styrelsen.

Ronny Wenngren hinner avgå innan nästa förbundsmöte, så därför valdes också hans efterträdare Urban Pettersson till ny förhandlingschef från 2016.

Jonas Wallin valdes enhälligt om som ordförande. Till förste vice fanns fyra nominerade och efter en tuff omröstning som krävde två omgångar valdes Per-Håkan Waern, i dag ansvarig för arbetsmiljöfrågor på förbundet. Ulf Carlsson blev andre vice.

Medan förbundsmötet diskuterar och voterar pågår något helt annat alldeles utanför salen. Där sitter ett ackordslag från Skanska Installation, unga elektriker som testar ett självstudiematerial kring Installationsavtalet. Det handlar om grunderna i kollektivavtalet: lönen, arbetstiden, arbetsmiljön och arbete på annan ort.

Andreas Hillring och Casper Flory lär sig sitt avtal. Foto: Anna Fredriksson

Andreas Hillring och Casper Flory lär sig sitt avtal. Foto: Anna Fredriksson