Runt 400 miljoner väljare i 28 länder väljer vilka politiker som de närmaste fem åren ska styra Europa från EU-parlamentet. På söndag är det sista chansen att rösta.

enkatemmaivarssonEmma Ivarsson, 23 år, studerar till ­civilingenjör, Uppsala:
– Välfärdsfrågor och frågor som handlar om vår energiförsörjning är de två som är viktigast för mig.

 

enkatsalamrahemSalam Rahem, 59 år, ­vårdbiträde, Stockholm
– För mig är den viktigaste EU-frågan miljöpolitik, sen väljer jag också parti efter vilka jag anser vara bäst på att värna om mänskliga rättigheter.

 

enkatmaritasundstromMarita Sundström, 64 år, förtidspensionär, Järfälla
– Att motverka fascismen i Europa är det allra viktigaste, och här hemma i Sverige handlar det om att se till att Sverigedemokraterna inte blir för starka.

 

EenkatEmmaAmenmma Amén, 33 år, arbets­sökande och fackligt engagerad i Handels, Karlstad
– Arbetsmarknadsfrågan är viktig och jag tycker att alla som är i Sverige och jobbar ska kunna jobba under svenska kollektivavtal.

enkatbjornanderssonBjörn Andersson, 45 år, ombudsman IF Metall, Luleå
– Jobbfrågan. Det är hög arbetslöshet i EU och det viktigaste är hur vi ska kunna få ner den, det är särskilt viktigt att få ner ungdomsarbetslösheten.

enkatHannaKarlborgHanna Karlborg, 28 år, tågvärd, Linköping
– Det jag tänker mest på är att det ska vara lika villkor för alla som kommer till Sverige och jobbar. Rättvisa på arbetsmarknaden.

 

enkatjensspendrupJens Spendrup, 70 år, ordförande i Svenskt Näringsliv, Södertälje
– Den centrala frågan handlar om ifall vi ska utveckla det europeiska samarbetet – eller om vi ska vrida klockan tillbaka och i stället bygga nya murar och hinder vid gränserna. Öppenhet och samarbete inom Europa är rätt väg för jobb och välfärd i Sverige – och i ­Europa.

Läs också:

Välj väg i Europa – guide till EU-valet