– Med våra förslag skulle förtroendet för telefonförsäljningen öka avsevärt, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket.

– Med våra förslag skulle förtroendet för telefonförsäljningen öka avsevärt, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket. Foto: Patrik Lundin

Regeringen utreder skärpta regler för försäljning via telefon, vilket Konsumentverket kräver. 
15 000 jobb försvinner om de genomförs, hävdar branschen.

Missnöjet med telefonförsäljning är utbrett, och Konsumentverket ser försäljning via telefon som Sveriges kanske främsta konsumentproblem. Människor känner sig stressade och har svårt att tacka nej när försäljarna ringer. I efterhand känner sig två av fem som har handlat via telefon inte nöjda.

I en färsk rapport förordar Konsumentverket kraftigt skärpta regler:

• Försäljarna ska bara få ringa dem som aktivt har gett sitt medgivande till det. I dag gäller det omvända: Det är tillåtet att ringa alla som inte har sagt nej till telefonförsäljning genom att anmäla sig till det så kallade Nixregistret.

• Vid försäljning i telefon ska ett skriftligt avtal alltid krävas som bekräftelse. I dag räcker ett muntligt avtal.

wahlrothFörändringarna har stora möjligheter att bli verklighet. Flera partier har motionerat i riksdagen om strängare regler för försäljning via telefon. I vintras sa den ansvariga ministern, Birgitta Ohlsson (FP), att hon ser med oro på de många anmälningarna mot telefonförsäljning. Hon har tillsatt en utredning som ska överväga just sådana lagändringar som Konsumentverket föreslår.

– Får man bara ringa dem som aktivt har sagt ja till det blir telefonförsäljning i princip förbjuden, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta, en bransch- och intresseförening för företag som använder telefon som kanal för försäljning.

– Omkring 30 000 anställda arbetar med telefonförsäljning. Hälften av dem skulle förlora jobbet direkt. De flesta är unga, och många har utländsk bakgrund.

Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och konsumentombudsman, tror att Kontakta överdriver.

– Med våra förslag skulle förtroendet för telefonförsäljning öka avsevärt. Telefonförsäljarna skulle slippa en stor andel samtal där kunden slänger på luren, säger Gunnar Larsson.

– Men mitt uppdrag handlar inte om arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. 96 av 100 konsumenter vill inte bli uppringda. Om inte branschen städar frivilligt kommer lagstiftningen att gå åt det håll vi anger.

Kontakta slåss för branschens överlevnad, och hoppas att just en frivillig sanering ska stärka förtroendet för telefonförsäljning. Men Tina Wahlroth känner att hon kämpar i motvind.

– Visst finns det företag som använder oetiska metoder och lurar ungdomar på lönen. Men de flesta anmälningarna till Konsumentverket gäller ett litet antal telekom-bolag, elföretag och finansbolag som säljer via telefon själva, inte med hjälp av ett callcenterföretag. Nu riskerar en hel bransch att få stänga.

– Försäljning anses fult i Sverige. Det positiva med försäljning via telefon kommer inte fram. Vi har medlemsföretag där 85 procent av personalen är under 25 år och av utländsk härkomst. De gör oerhörd nytta för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden och genererar nästan inga klagomål.

• Läs även: Jobbet som bryter ner självförtroendet, om hur arbetet fungerar på ett telefonförsäljningsföretag som har kollektivavtal

 

Utredning

Skydd för konsumenterna

Hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler utreder, på regeringens uppdrag, hur konsumenterna ska skyddas bättre vid telefonförsäljning.

I dag tillåts telefonförsäljning så länge konsumenten inte har anmält sig till Nixregistret.

Enligt Kontakta har tre fjärdedelar av Europas länder den sortens ”nej-register”. En fjärdedel, bland dem Tyskland och Danmark, kräver i stället att konsumenten aktivt har sagt ja. I Danmark görs undantag för tidningar: De får marknadsföras via telefon trots att kunden inte har gett sitt medgivande.