Mattias Lindeberg skadade handen i en truckolycka. Foto: Hannah Lundqvist

Mattias Lindeberg skadade handen i en truckolycka. Foto: Hannah Lundqvist

 

Varje dag skadas 19 personer så allvarligt på jobbet att de får bestående­ men. Risken att råka ut för allvarliga arbetsolyckor har mer än fördubblats de senaste fem åren.

2012 drabbades 6 879 personer av olycksfall på jobbet som ledde till medicinsk invaliditet. Det betyder att nästan 19 personer om dagen, eller 132 per vecka, fick så allvarliga skador att de inte kommer att återhämta sig helt, enligt Afa Försäkrings statistik över godkända arbetsskador.

Mattias Lindeberg, 21, var praktikant och snart färdigutbildad servicetekniker när han klämde handen i en truckolycka i maj 2013. Han förlorade sitt ringfinger.

– Alla fingrarna på högerhanden utom tummen gick av. De knäcktes som kycklingvingar, men de andra gick att rädda, berättar han.

Ett år efter olyckan är han fortfarande sjukskriven. Han har begränsad rörlighet i handen och är överkänslig mot kyla. Snart ska han börja arbetsträna, men vet inte med vad.

– Jag har alltid varit så inställd på att jobba i skogen och att meka med maskiner, men det går inte nu. Jag måste tänka nytt, säger han.

Trots att dödsolyckorna minskat har de allvarligaste arbetsolyckorna totalt sett ökat de senaste åren. Det är främst skador med låg invaliditetsgrad som har ökat, och den största ökningen finns bland unga arbetstagare.

Utvecklingen oroar LO.

– Det är bedrövligt. Vi behöver en kraftsamling för att förbättra arbetsmiljön. Man ska inte behöva dö, få bestående men eller slitas ut i förtid på jobbet, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare som också är ansvarig för arbetsmiljöfrågor.

Han konstaterar att arbetslivet har blivit hårdare samtidigt som arbetsmiljöarbetet rustats ner. Det har lett till att den tidigare trenden med en minskning av allvarliga jobbolyckor nu brutits, säger han.

Att arbetsskadorna som medfört invaliditet har ökat kan också bero på att arbetsskadeförsäkringen blivit mer känd och att det blivit enklare att anmäla olyckorna, enligt Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på Afa Försäkring.

– Men när det gäller de allvarliga olyckorna räcker inte en ökad anmälningsbenägenhet som förklaring. De är så allvarliga att de alltid borde ha anmälts, så där har det hänt någonting oroande på arbetsmarknaden, säger han.

Att arbetskraften blivit äldre kan också påverka statistiken. En 55-åring kan få bestående men av ett fall som en 25-åring kan klara utan skador.

Risken att drabbas av allvarliga olyckor är ojämnt fördelad på arbetsmarknaden. Män löper betydligt större risk än kvinnor att råka ut för allvarliga olyckor på jobbet. Det beror på att män och kvinnor till stor del jobbar i olika yrken och att olycksrisken är som störst i manligt dominerade jobb, där byggnadsträarbetare och brandpersonal toppar olycksstatistiken.

De vanligaste orsakerna till allvarliga jobbolyckor är fall, arbete med maskiner och verktyg samt hot och våld.

Statistiken visar också att det är de äldsta och de yngsta arbetstagarna som löper störst risk att skada sig. För de yngre männen handlar det om att skada sig på verktyg eller maskiner. Äldre, framför allt kvinnor, har i stället en kraftigt ökad risk att skadas allvarligt genom att ramla på jobbet.

Farligaste jobben

Risken att drabbas av olyckor som ger invaliditet. Antal fall per tusen anställda 2012.

1. Byggnadsträarbetare     9,2
2. Brandpersonal     7,8
3. Golvläggare     7,1
4. Träindustriarbetare     6,3
5. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare     6,0
Källa: Afa Försäkring