Författaren och folkbildaren Torgny Karnstedt får årets Björn Ranelidpris, och det känns helt riktigt. Karnstedt och Ranelid delar samma patos för jämlikheten och för språket. Priset delas ut av Ranelid i samarbete med Lärarnas riksförbund. Så här kommenterar Ranelid själv:

”Torgny Karnstedt är en av ordets och litteraturens främsta apostlar i Sverige. I mer än trettio år har han rest och verkat i det skrivna och talade ordets tjänst på bibliotek, skolor, fabriker och olika företag i riket.”

Här är en länk till pressmeddelandet.

Gissningsvis har boken Mannen som gick ut och kom in spelat en stor roll för belöningen. Där sammanfattar Karnstedt sin långa gärning som förmedlare av litteratur och språklig makt i gymnasieskolor. Läs Arbetets recension av den boken här!