Efter ett högnivåmöte på världsfacket kongress i Berlin kom amerikanska och europiska fack överens om en gemensam strategi för att stoppa delar i det frihandelsavtal som förhandlas mellan EU och USA.

Richard Trumka.

Richard Trumka.

– Vi ska göra allt vi kan för att stoppa investeringsskyddet. Om det inte görs ska vi se till att det inte blir något frihandelsavtal, säger Richard Trumka, fackbas för amerikanska AFL-CIO.

I dag, onsdag, möttes flera mäktiga fack på ett högnivåmöte under världsfacket IFS kongress i Berlin. Mötet handlade om det frihandelsavtal (TTIP) som EU och USA just nu förhandlar om. Facken är i grunden positiva till ett avtal men har skarpa invändningar mot delar som läckt som handlar om ett investeringsskydd. Företag som drabbas ekonomiskt av politiska beslut ska kunna stämma länder.

Det har bland annat skett i Australien som har ett frihandelsavtal med USA.

Australien införde en lag som innebär att cigarettpaketen måste täckas av stora varningstexter, vilket fick det amerikanska tobaksföretaget Philip Morris att stämma Australien.

Amerikanska facket AFL-CIO har gjort upp med Europafacket om att båda ska säga blankt nej till ett frihandelsavtal om förslaget om investeringsskydd finns kvar.

– Det är extremt viktigt för oss. Antingen leder ett frihandelsavtal till en bättre ekonomi för oss alla eller så sänker det samhället. Frågan om investeringsskyddet är helt avgörande, säger Richard Trumka till Arbetet.

Bernadette Ségol.

Bernadette Ségol.

Europafackets Bernadette Ségol säger att det är en fråga om demokrati.

– Ett handelsavtal ska inte kunna leda till att politiska beslut ska överprövas, fortsätter hon och säger att även om EU och USA kommer överens om ett frihandelsavtal med ett investeringsskydd så kan det stoppas eftersom de måste gå genom EU-ländernas parlament och EU-parlamentet.

Frågan blir allt hetare även inom Sveriges gränser.

För några dagar sedan förklarade statsminister Fredrik Reinfeldt att han är för ett investeringsskydd i ett frihandelsavtal.

Enligt Reinfeldt är det rimligt att privata företag ska ha rätt till ersättning om stora politiska beslut påverkar dem allvarligt. Att skrota paragrafen om investeringsskydd tror statsministern kan leda till att Sverige går miste om utländskt kapital.

På världsfacket IFS kongress i Berlin kom Europafacket och AFL-CIO också överens om ett antal andra principer de anser att frihandelsavtal mellan USA och EU bör leva upp till.

Det handlar bland annat om att FN-organet ILO:s kärnkonventioner ska bakas in i avtalet, vilket skulle vara ett skydd för förhandlings- och organisationsrätten.