Seko varslar om strejk för alla medlemmar på Veolias Öresundståg och Snälltåget från klockan 03 den andra juni.

Varslet, som överlämnades till motparten Almega klockan 13 i dag, tisdag, omfattar också blockad mot övertids- och mertidsarbete för samtliga Sekomedlemmar inom Veolia Transport, som bland annat kör Krösatågen i Småland och Kustpilen längs östkusten. Också nyanställning och inhyrning av personal berörs av blockaden. Särskilt tågen i Öresundsregionen har många resenärer. Snälltåget trafikerar sträckan Åre-Stockholm-Malmö-Berlin.

Varslet kom sedan Almega hade avvisat Sekos förslag till hur användningen av timanställningar och deltidsanställningar skulle kunna regleras i det centrala avtalet för spårtrafiken. Fackets tanke är att inga sådana anställningar ska få göras mot den lokala fackklubbens vilja.

Det förslaget, i praktiken ett fackligt veto mot visstids- och deltidsanställningar, lade Seko fram sedan tågföretaget Veolia sagt upp hundratals heltidsanställda, för att i stället bygga tågtrafiken på deltidsanställningar och timanställda. Då alla försök att få Veolia att backa gått i stöpet såg sig Seko tvunget att lyfta upp frågan till central nivå – och nu att blåsa till strid.

– År för år har spårtrafiken mer och mer blivit en deltids- och visstidsbransch, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson. Men Veolia var först med att införa en deltidsorganisation i ett så drastiskt hugg.

Bakgrunden till Veolias agerande är, enligt Seko, att företaget vann upphandlingen av trafiken i Öresundsregionen med ett alltför lågt anbud.

– Vi kan inte acceptera att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör våra medlemmar arbetslösa eller tvingar dem att söka flera jobb för att klara sin försörjning, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén. Det här beteendet, som strider mot alt vad den svenska modellen innebär, ska inte få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden.

Valle Karlsson berättar om kampvilja och glädje över strejkvarslet bland medlemmarna på Veolia.

– Vi känner också stöd i hela branschen, där medlemmarna ser vart utvecklingen är på väg.

Almegas förhandlare Beata Hammarskiöld säger i ett pressmeddelande att Veolias neddragningar vid Öresundståg beror på att personalstyrkan är för stor, och att det lokala avtalet har arbetstidsregler som gör det omöjligt att schemalägga de anställda på heltid.

– Vi hade föredragit att lösa frågan om arbetsvillkoren via förhandlingar, men Seko väljer nu att ensidigt avbryta förhandlingarna och varsla om strejk. Det är onödigt och kommer att utsätta främst resenärerna i Skåne för stora problem, säger Beata Hammarskiöld.