Antalet barnarbetare har minskat kraftigt sedan millennieskiftet. Men FN-organet ILO befarar nu att utvecklingen kan vända, sedan resurserna för att bekämpa barnarbete stramats åt.

Stora insatser har lett till att barnarbetet i världen minskat med en tredjedel sedan år 2000, enligt den internationella arbetsorganisationen ILO.

guyryder– I dag finns det 168 miljoner barnarbetare, vilket fortfarande är alldeles för många. Men det är bättre än när vi påbörjade vårt arbete, säger Guy Ryder, ILO:s generaldirektör.

Men efter att resurserna varit goda och intresset stort sedan 1990-talet har förutsättningarna ändrats de senaste åren.

– Jag är bekymrad över att det internationella samarbetet för att bekämpa barnarbete, och resurserna för att uppnå det, har minskat. Det finns en risk att antalet ökar igen. Det är inget slag som är vunnet en gång för alla, säger Guy Ryder.

Han ser flera förklaringar till utvecklingen:

– När problemet blir lite mindre synligt flyttas fokus lätt till något nytt. I takt med att siffrorna har sjunkit är det också allt svårare situationer som kvarstår att lösa, säger han.

I dag finns mycket kunskap om vilka insatser som ger effekt. Det handlar både om rätt lagstiftning och om att erbjuda ett alternativ, enligt Ryder.

– Alla studier visar att när det finns möjlighet att skicka barnen till skola väljer föräldrarna det. Det behövs också ekonomiskt stöd till fattiga familjer och förändrade attityder, att man lyckas etablera i lokalsamhället att barnarbete inte är normalt. Då får vi resultat, säger han.

En internationell konferens förra året visade enligt Ryder att den politiska viljan finns. Men det finns alltså konkurrerande behov, samtidigt som många regeringar är pressade efter finanskrisen.

– Vi måste tyvärr ha pengar för att kunna genomföra våra insatser, säger han.

Barnarbete

Det finns 168 miljoner barnarbetare i världen.

Flest barnarbetare i absoluta tal finns i Asien. Men procentuellt, i förhållande till befolkningen, är antalet störst i Afrika.

I de flesta regioner minskar antalet barnarbetare, med undantag för i Afrika.

De flesta barnarbetare finns på landsbygden.

Källa: ILO