Med 158 röster mot 115 säger IF Metall ett tydligt nej till vinster i välfärden. En majoritet på fackets kongress går därmed emot förbundsledningens mer försiktiga linje.

Dagens Arbete skriver om debatten som hölls i helgen:

– Nu får det vara nog. Det här är en fråga som upprör våra medlemmar. Sluta spela monopol med våra skattepengar. Det får vara slut med att skicka pengar till Jerseyöarna, argumenterade Johnny Fröjd, Västra Gästrikland, en av dem som var för den hårdare linjen.

Motionen hade signerats av avdelningen Mellersta Norrland som helt vill ta bort vinster i välfärden. Förbundsstyrelsen hänvisade till LO:s arbete om vinster i välfärden som lutar sig mot skärpta krav vid offentlig upphandling. Men detta räckte inte för kongressen, berättar Dagens Arbete.

Ett annat beslut från helgens kongress i Stockholm är att de fem karensdagarna i strejkersättningen blir kvar. Där vann styrelsens linje efter debatten.

Däremot gick kongressen på en annan linje än styrelsen när den beslutade att förbundet ska jobba för ett avtal med starkare regler när det gäller turordningskretsar.

Och förslaget om att all representation inom IF Metall ska vara alkoholfri röstades ner.