Den statliga pensionsåldersutredningen kom för ungefär ett år sen, och presenterade slutsatser om hur pensionsåldern ska höjas i framtiden. Foto: Bertil Enevåg Ericson

Den statliga pensionsåldersutredningen kom för ungefär ett år sen, och presenterade slutsatser om hur pensionsåldern ska höjas i framtiden. Foto: Bertil Enevåg Ericson

 

Drygt var femte pensionär hade velat jobba längre, visar en undersökning från pensionsbolaget AMF.  Det är något fler jämfört med en liknande undersökning 2012.

Endast sex procent av de tillfrågade hade velat gå tidigare, visar svaren från drygt 1 700 personer mellan 55 och 85 år, varav cirka 1 300 pensionärer.

Hälsan är det som främst påverkar när man väljer att gå i pension, särskilt bland kvinnor. Dubbelt så många kvinnor som män anger hälsan som orsak till pensioneringen.

Trots att hälsan är anledningen till tidig pension för de flesta, är den upplevda hälsan hos pensionärer mycket god, visar undersökningen. De flesta mår mycket eller ganska bra. 65-75-åringar mår bäst. Kvinnor och män mår ungefär lika bra.

65 år betyder per automatik pensionär för många, påpekar Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Man förväntas gå vid den tidpunkten och då gör man det.

– Jag tror att denna mentala inställning speglar både vår fasta bild av att just 65 är den givna åldern och arbetsgivares syn på äldre arbetskraft. Många har mycket kvar att ge eftersom vi generellt sett är betydligt piggare och friskare än förr.

Vad som krävs för att få dem som arbetar i dag att arbeta längre är flexiblare arbetstider och bättre ekonomiska villkor. Det pågår många diskussioner om hur vi ska kunna arbeta längre upp i åren, men fortfarande finns det få konkreta förslag, konstaterar Carina Blomberg.

– Jag tror att det är just flexibiliteteten som är kärnan och här måste vi hitta bättre lösningar för att fler ska orka arbeta längre upp i åren. Att så många kvinnor anger hälsoskäl gör det också angeläget att särskilt förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.