Arbetslösheten biter sig fast på nivåer över åtta procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). 445 000 människor var arbetslösa i april.

Därmed skiljer det 68 000 mellan SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror. Enligt Arbetsförmedlingen var 377 000 människor arbetslösa i april.

Arbetslösheten minskar enligt Arbetsförmedlingen. Enligt SCB ligger arbetslösheten still.

Enligt SCB:s säsongsrensade siffror, som jämnar ut för årstidsvariationer och rensar bort felkällor, var 418 000 arbetslösa i april. Det är 41 000 fler än vad Arbetsförmedlingen räknar med.

Det fasta jobben ökade mer än de tillfälliga i april. Då tillkom 40 000 fasta jobb och 23 000 tillfälliga. Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb i april.

Sysselsättningen fortsätter att öka, enligt SCB. 4,7 miljoner människor var sysselsatta i april – plus 56 000 på ett år. Framför allt är det männen som får jobb. Antalet sysselsatta män ökade med 44 000 på ett år.

Arbetskraften, det vill säga alla som har jobb plus alla arbetslösa, fortsätter att växa. Plus 56 000 på ett år.

Arbetslösheten var 8,7 procent i april, enligt SCB, säsongsrensat 8,1 procent. Ungdomsarbetslösheten var 27,5 procent enligt EU:s räknesätt.

De mäter på olika sätt

•Arbetsförmedlingen och SCB mäter på olika sätt. Arbetsförmedlingen räknar antalet arbetslösa som var inskrivna i slutet av varje månad. SCB gör telefonintervjuer med ett stort statistiskt urval av befolkningen.

•SCB:s siffror är Sveriges officiella statistik.