Satsa mer på dem som faktiskt kan få jobb i stället för att bara fokusera på dem som har det allra svårast, uppmanar IF Metall. Förbundet vill att Arbetsförmedlingen flyttar fokus i sitt arbete.

I talarstolen. Foto: Per Larsson

Anders Ferbe. Foto: Per Larsson

Arbetslösheten är stort problem som måste lösas, och då krävs nya åtgärder, konstaterade IF Metall i dag när förbundets program för arbetsmarknaden antogs av kongressen.

– Den stora arbetslösheten är ett slöseri som Sverige inte kan kosta på sig. Det är både ett mänskligt och ett samhälleligt resursslöseri, sade förbundets ordförande Anders Ferbe, efter att programmet antagits.

Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag är att rikta sina insatser mot de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Det tycker IF Metall är fel. Många i dessa grupper saknar grundläggande utbildning, som gymnasiekompetens, och får därför svårt att tillgodogöra sig den utbildning som arbetsgivarna kräver.

I stället borde utbildningsinsatser gå till dem som snabbt och enkelt kan skaffa sig kompetensen som efterfrågas.

– Arbetsförmedlingen måste jobba mycket mer med dem som står relativt nära arbetsmarknaden, säger Ola Asplund, utredningschef på IF Metall.

Det kan handla om att tidigt ge nya arbetslösa korta arbetsmarknadsutbildningar till exempel en svetsarutbildning eller ett truckkörkort för att de ska kunna få nya jobb.

– Om man lägger resurser här kommer de här personerna snabbt att få jobb. Då har man mer tid att fokusera på dem som har det allra svårast, säger Ola Asplund.

IF Metall vill också höja taket och förbättra reglerna i a-kassan. Av IF Metalls 29 000 arbetslösa medlemmar är det i dag bara 12 000 som får a-kasseersättning. De som får ersättning får i genomsnitt leva på 63 procent av sin tidigare lön.

– Det är en fruktansvärd situation som många av våra medlemmar drabbas av när de blir arbetslösa och ska klara sig på lite mer än halv lönen om de får någon a-kasseersättning alls, säger Anders Ferbe.

IF Metalls nya program för arbetsmarknaden innehåller förutom förslag om arbetslöshet också en rad olika åtgärder om allt från att skrota lex Laval så att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, till att rusta upp arbetsmiljöinspektionen.

Som Arbetet tidigare berättat vill IF Metall också inleda diskussioner med arbetsgivarna om förbättrad fortbildning, omställningsvillkor och tryggare anställningar. I diskussionerna kommer med stor sannolikhet även arbetsgivarnas krav på ändrade turordningsregler vid uppsägningar upp på bordet.

Ola Asplund säger att förbundet redan lagt grunden för att starta diskussioner med arbetsgivarna och att arbetet nu fortsätter när kongressen givit sitt stöd.

– Som Anders Ferbe sa till kongressen är vi beredda att öppna den här Pandoras ask. Det finns saker vi vill åstadkomma och det finns saker vi är mindre bekväma med man vi är beredda att ta diskussionen, säger han.