Vi behöver ett starkt EU som förmår skydda miljön och löntagarnas rättigheter, oavsett varifrån de kommer, skriver Fackliga röster för Europa.

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. EU kan liknas vid en förening som Europas länder är medlemmar i för att vissa frågor inte kan lösas på egen hand. Miljöfrågan är ett tydligt exempel. När det mesta av luftföroreningarna kommer från andra länder, kan miljön bara skyddas om man kommer överens om gemensamma utsläppsregler.

Företagens internationalisering har på samma sätt gjort att det behövs gemensamma minimiregler, inom exempelvis arbetsmiljöområdet, för att försvåra för de internationella storföretagen att spela ut löntagare i olika länder mot varandra.

EU:s inre marknad har fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Det bidrar till ökad konkurrensförmåga och ekonomisk tillväxt, vilket är bra för både löntagare och företag. Men den fria rörligheten får inte ske på löntagarnas bekostnad. Det var EU-länderna tidigare överens om, men efter EU-domstolens domar i bland annat Vaxholmsmålet har löner och arbetsvillkor blivit ett konkurrensmedel mellan företag i Europas länder.

Svenskt Näringsliv anser att detta är rätt och åsikten delas av de högerkrafter som styr i Sverige och EU. Men det går inte att bygga ett europeiskt samarbete på underbuds- och låglönekonkurrens. Därför är det nödvändigt att ändra i EU-rätten för att återställa principen, att alla företag och anställda ska följa de lagar och avtal, som finns i det land där arbetet utförs.

I ett solidariskt Europa respekteras fackliga rättigheter i enlighet med de krav som ILO, Europarådet och EU självt har ställt. Därför har också Europafacket krävt ett socialt protokoll som tydliggör detta. Av samma skäl har fackliga organisationer i Sverige krävt att den så kallade Lavallagen ändras. Först när löne- och arbetsvillkor bestäms i det land där arbetet utförs kan oseriösa företag hindras från att spela ut löntagare mot varandra.

Här finns tydliga politiska skiljelinjer i Sverige och i övriga EU. Fackens krav stöds av Socialdemokrater och andra progressiva partier medan högerpartier och arbetsgivarna menar att detta är protektionism. Men likabehandling handlar inte om protektionism utan om att ge förutsättningar för en sund konkurrens, något som gynnar både anställda och seriösa företag.

Alliansen är emot och menar tydligen att det som gällde när vi gick med i EU 1995 skulle vara främlingsfientligt i dag. De vill, tillsammans med Svenskt Näringsliv, att arbetsgivare ska kunna diskriminera arbetstagare från andra länder med sämre löner och arbetsvillkor.

Vi behöver ett starkt EU när det gäller skydd för miljön och löntagarnas rättigheter. Vi har i samarbete med andra länder möjlighet att delta i en demokratisk process, som kan sätta gränser för kapitalets dominans. Socialdemokrater i hela Europa går till val för arbete, miljö och ett socialt Europa.

S-listan i Sverige har kandidater med stor erfarenhet av politiska uppdrag på olika nivåer. Flera har även en gedigen facklig bakgrund. De vill ha ditt stöd för att skapa ett bättre Euro­pa. Det är hög tid att byta majoritet i EU. Din röst avgör!
Fackliga Röster för Europa
Lise-Lotte Lenberg, ordförande och Kommunalmedlem
Claes Hellgren, kassör och Pappersmedlem
Bo Carlsson, styrelseledamot och Sekomedlem
Bo Rönngren, styrelseledamot och Transportmedlem