sorayapost

Feministiskt Initiativ
Har i dag: 0 mandat
Valprognos*: 0 mandat (3,3 procent)

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

Vi behöver ge de unga jobb för att inte förlora en hel generation. Samtidigt växer klyftorna inom EU på grund av EMU. Jag skulle vilja se större intra-europeiska investeringar för att brygga över klyftorna på kort sikt, i linje med Lissabonstrategin.

 

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Antirasism och antidiskri­minering ur ett jämställd­hets­perspektiv för att lyfta alla i en demokrati.

 

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

JA.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.