maritaulvskog

Socialdemokraterna
Har i dag: 6 mandat
Valprognos*: 7 mandat (30,7 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?
Det är dags att lägga om politiken: Ensidiga åtstram­ningar är inte lösningen på mass­arbetslösheten. Välriktade investeringar behövs. Rent konkret handlar det om ­energi- och klimatomställning, där ett mål för förnybar energi kommer att skapa många nya jobb. Infrastruktur är också viktigt: För att frakta godset måste vi ha järnvägar och vägar som funkar. Jag vill se en europeisk ungdomsgaranti som fungerar.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?
Vi ska ta tillbaka makten över de fackliga rättigheterna. Alla ska behandlas lika på arbetsmarknaden, oavsett om man kommer från Sverige eller annat EU-land ska svenska löner och villkor gälla. Jobben och klimatpolitiken står också högt på dagordningen.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?
JA. Vi sätter inte mark­nadens rättigheter före människors rättigheter.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.