maritpaulsen

Folkpartiet
Har i dag: 3 mandat
Valprognos*: 2 mandat (8,5 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

Genom att utveckla EU:s inre marknad. Ett bra sätt är att satsa på den gemensamma infrastrukturen som vägar, järnvägar och bredband.
Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Djuromsorgen och dess koppling till antibiotika­resistensen. Jag vill få den svenska djuromsorgen exporterad till hela EU, svenska bönder är bäst i världen på att inte ge antibiotika till djuren.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

NEJ. Eftersom det då skulle krävas en ändring av EU:s fördrag. En fördragsändring är en lång och komplicerad process där andra länder kommer att väcka andra frågor, vilket riskerar att leda till förändringar som inte ligger i Sveriges och svenska arbetstagares intresse.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.