malinbjork

Vänsterpartiet
Har i dag:
1 mandat
Valprognos*: 1 mandat (6,4 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?
EU:s politik ökar orättvisorna. Det är en politik som sätter girighet över solidaritet. Resultatet är massarbetslöshet och en söndertrasad välfärd inom EU. Vi vill satsa på offentlig sektor för att säkra välfärden och se till att kvinnor kommer ut i arbete, men också på gröna investeringar för fler jobb och klimatomställning, till exempel genom att satsa på kollektivtrafik och energisnålt bostadsbyggande. Det handlar om att sätta människor och klimat före kortsiktiga vinst­intressen.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?
EU-parlamentsvalet handlar om att välja sida. Vi vill säkra människors grundläggande rättigheter i stället för bankernas vinstintressen.
Välfärden måste byggas upp igen. Människor i södra Europa står utan rent vatten och läkarvård medan bankerna går med skyhöga vinster. Vi är emot EU:s åtstramnings­politik och försämrandet av arbetsrätten. När välfärd och arbetsrätt monteras ned drabbas kvinnor värst. Vänsterpartiets feministiska politik i EU handlar om att försvara välfärden, arbeta för kvinnors rättigheter och för jämställdhet.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?
JA. Det är en fråga som ­Vänsterpartiet drivit länge. Ett socialt protokoll i nästa fördrag skulle säkerställa alla männi­skors rätt till kollektivavtal, goda arbetsvillkor och trygg­het på arbetsmarknaden inom EU, oavsett varifrån man kommer.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.