kristinawinberg
Sverigedemokraterna
Har i dag: 0 mandat
Valprognos*: 1 mandat (5,1 procent)

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

Genom en nationell arbetsmarknadspolitik och en stark utrikeshandel. På nationell nivå föreslår vi bland annat lindrat sjuklöneansvar för småföretag, helt avskaffad löneavgift för upp till nio ­anställda, samt en ny lärlings­reform som är helt befriad från arbetsgivaravgifter.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Att begränsa EU:s inflytande och att återta makten till de svenska väljarna. Det är ­oacceptabelt att över
50 ­procent av de svenska politiska beslut som fattas är direkt påverkade av EU.

 

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

NEJ. Vi är emot ett socialt protokoll eftersom ett socialt protokoll medför att EU:s samtliga medlemsstater kommer att vara med och bestämma över svensk ­arbetsmarknadspolitik.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.