kentjohansson

Centerpartiet
Har i dag: 1 mandat
Valprognos*: 1 mandat (4,1 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?
Jag tror att en grön omställ­ning av ekonomin kan bidra till fler jobb och tillväxt. Klimatmål för bland annat förnybar energi kan bidra till fler jobb i hela Sverige och Europa. Vi kan också rensa bland regelkrångel och hinder på den inre marknaden och få till fler handelsavtal mellan EU och övriga världen.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?
Miljö- och klimatpolitiken. Vi behöver tre ambitiösa, bindande klimatmål i EU till år 2030 för minskade utsläpp, mer förnybar energi och ­bättre energieffektivisering. Det är viktigt för klimatets skull, men också för jobben.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?
NEJ. Jag tycker inte att vi ska införa ett nytt protokoll. Det vore dessutom väldigt svårt att få igenom eftersom alla 28 medlemsländer måste godkänna det.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.