lovinisabella

Miljöpartiet
Har i dag: 3 mandat
Valprognos*: 3 mandat (14,3 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?
Vi vill modernisera ekono­min och därmed skapa många nya jobb. Genom stora investeringar i järnväg, förnybar energi och energieffektivisering och renovering av bostäder skapas jobb.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?
Klimat och miljö. Vi måste lösa klimatkrisen och minska våra utsläpp. Den ekonomiska krisen och klimatkrisen kan inte lösas var och en för sig, utan vi behöver göra en grön omställning med satsningar på ny teknik för förnybar energi – det skapar samtidigt massor med nya jobb och får Europa på fötter igen.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?
JA. Miljöpartiet ser att de fackliga rättig­heterna behöver stärkas på EU-nivå.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.