gunnar-hokmark
Moderaterna
Har i dag: 4 mandat
Valprognos*: 5 mandat (21,2 procent)

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

Genom att vi fullföljer den ekonomiska politik av budgetkonsolidering och strukturreformer som nu börjar ge resultat i flera av de krisländer som lagt om sin politik. Vi ser hur Irland, Lettland och Storbritannien börjar komma på fötter igen. Även i länder som Spanien och Portugal ser det för första gången på många ur ljusare ut, med fallande arbetslöshet i Spanien. Utmaningarna är fortfarande självfallet mycket stora men med rätt politik kan vi komma åter till tillväxt och nya jobb.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Att Europeiska unionen kan stå upp mot den ryska aggressionen mot Ukraina och Europa. Det ukrainska folkets strävan efter självbestämmande och rättsstat är inget hot mot Ryssland, men den ryska regimens agerande är ett hot mot hela den freds- och säkerhetsordning som rått i Europa sedan kalla krigets slut. Att vi i Europa gemensamt kan möta denna utmaning är den största frågan.

 

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

NEJ Ett socialt protokoll innebär att makten över den svenska arbetsmarknaden förs upp på EU-nivå och att de beslut som vi Sverige låter arbetsmarknadens parter sköta skulle bli föremål för politiska kompromisser i Bryssel. Det vill inte jag, utan jag står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.