Höjda lägstalöner gör att nyanställda stannar kvar längre på jobbet, men det är de mest attraktiva på arbetsmarknaden som blir kvar. De mindre attraktiva slutar.

– Det kan vara så att de som har bättre möjligheter att få andra jobb väljer att stanna, samtidigt som de som arbetsgivarna är mindre intresserade av blir tvungna att sluta i stället, säger Oskar Nordström Skans, ekonomiprofessor och ansvarig för forskningen om arbetsmarknadens funktionssätt på IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Fem IFAU-forskare har gått igenom sambanden mellan avtalslöner, löner och sysselsättning. Resultaten redovisas i en rapport. Framför allt har de gått lägstalönerna på fem avtalsområden inom vård, omsorg, industri och callcenter.

– Det går inte att säga att ingångslönerna är för höga. Vi har försökt titta på effekterna av ingångslönerna, men det väldigt svårt att säga om de är för höga eller för låga, uppger Oskar Nordström Skans.

– Det vi kan se är att fler väljer att stanna kvar när lönerna går upp.

I och med att undersökningen gäller anställda med lägstalöner är det ett stort inslag av tillfälligt anställda i undersökningsgrupperna. Det gör det omöjligt att säga om de som slutar gör det av fri vilja eller därför att arbetsgivaren avslutar deras kontrakt.