christianengstrom
Piratpartiet
Har i dag: 2 mandat
Valprognos*: 0 mandat (0,4 procent)

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

För att skapa jobb i framtiden måste Europa bli bäst på att ta tillvara internets möjligheter. Vi måste skapa en europeisk infrastruktur för molntjänster och säker kommunikation mellan företag och privatpersoner, för att skydda oss mot USA:s industrispionage och massövervakning. Vi måste bevara nätneutraliteten, så att alla företag får fortsätta konkurrera på lika villkor. Upphovsrätten behöver reformeras så att fildelning blir lagligt och vi får en digital inre marknad. Forskningsresultat från offentligt finansierade projekt ska vara fritt tillgäng­liga, för en framgångsrik innovationspolitik.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Att få stopp på massövervakningen och att säkerställa att internet kan fortsätta vara en öppen och demokratisk arena för alla. Kampen för att försvara de medborgerliga fri- och rättigheterna är evig och måste föras av varje generation på nytt. I vår tid handlar den kampen till stor del om friheten på internet.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

NJA. EU behöver reformeras för att bli mer öppet och demokratiskt. Enda sättet att göra det är att skriva ett helt nytt grundfördrag. Det går inte att lappa och laga mer i de nuvarande fördragen genom att lägga till ännu fler protokoll. Om sociala rättigheter ska vara en EU-fråga kan vi diskutera då.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.