IF Metall vill bryta trenden. Svensk industri ska växa. Det är utgångspunkten för förbundets industripolitiska program i tio punkter.

Målet är en ny industrialisering av Sverige.

Investeringarna i industrin minskar. Sveriges konkurrentländer i EU och OECD satsar mer på forskning och utveckling samtidigt som Sverige satsar mindre, åtminstone räknat som andel av BNP, bruttonationalprodukten. Sverige är inte längre ett toppland, utan hamnar numera långt ner på listan över de länder som satsar mest på forskning och utveckling.

– Om vi fortsätter på det inslagna spåret med sjunkande investeringar och minskad forskning och utveckling står svensk industri inför en väldigt bekymmersam kräftgång, anser Metalls ordförande Anders Ferbe.

Det industripolitiska programmet är riktat till politikerna. IF Metall tänker ta upp diskussionen både med regeringen och oppositionen.

– Vi vill visa att det går att skapa en industripolitik i Sverige, säger Anders Ferbe.

Men det riktar sig också till direktörer, ägare och styrelser. De måste lyfta blicken från kvartalsrapporterna. Industriledare måste tänka långsiktigt. Det kan dröja 20–30 år innan investeringar betalar sig.

– Vi har också bilden av att en hel del beslut som styr företagen har andra grunder än rent rationella. Vi blir en bricka i ett större spel, hävdar Anders Ferbe och drar flera exempel.

• Stiga i Tranås är en obegriplig nedläggning. Nedlagt efter ”snabba beslut av italienska finansaktörer”. 175 blev arbetslösa. Beslut i december 2012.

• Outokumpu i Långshyttan. Beslut i februari. 190 blir arbetslösa. ”Fullständigt obegripligt företagsekonomiskt”, enligt Anders Ferbe.

Samtidigt finns det ljuspunkter. Efter 15 år eller så av avindustrialisering och utflyttning av jobb till låglöneländer talar EU-kommissionen numera gärna om att Europa ska återindustrialiseras. Den processen har börjat i en del länder.

Företagen har upptäckt att utan produktion i hemlandet hotas både huvudkontoret och forskningen och utvecklingen.

IF Metalls industripolitiska program heter 10 steg för en ny industrialisering av Sverige. En väg att gå är skapa föredömen. IF Metall, arbetsgivare och industriföretag arbetar tillsammans för att skapa flaggskeppsföretag som ska vara exempel för att andra att ta efter.

Fakta

Några förslag ur tiopunktsprogrammet

• Ändra reglerna för AP-fonderna. De ska tillåtas att investera tungt i svenska industrier.

• Statligt riskkapital till nya företag i ett tidigt skede. Statliga lånegarantier så att småföretag kan få banklån.

• Bättre vägar och järnvägar.

• Nationell samling kring Sveriges och industrins energibehov.

• Hjälp direkt till nya arbetslösa. Jobb och utbildning.

• Permanenta yrkesvux. Bygg ut yrkeshögskolan.

• Inrätta ett nationellt innovationsråd.

• Gynna långsiktiga ägare, till exempel via skattesystemet.